Posts Tagged ‘image’

Myfyrdod Nonprobabilistic Gyda Dim Enw. goleuedigaeth.

imageRydych chi eisiau ennill cyfrif arall,
bod “teilyngdod” newydd cydnabyddiaeth.
Rydym hefyd yn cynnal gofod cyfrifo,
Tra yn nonprobabilistic myfyrdod Untitled…:)

Os ydych yn plygu bwyd,
wrth y bwrdd, y cadeiriau, dan y bwrdd, neu barti.
A, o bosibl, map gwleidyddol
- Byddwch yn ofalus: rhywun yn chwarae i chi. Darllen mwy

Sefydlogi drwy ddelweddau

Hoffwn ychwanegu at yr hyn, yr hyn a ddywedir isod: gwrthrychedd yn bodoli. Nid yw gwrthrych y byd yn air wag, ac nid sticer ar y cysyniad. Mae gan wrthrych un eiddo real iawn - gall deimlo'n. a, os y teimlad yw - mae ganddynt ar bob lefel. hy. os ydym yn ymchwilio, yna mae ymdeimlad o bresenoldeb. Rydym yn edrych arno - hefyd ymdeimlad o bresenoldeb. Felly mae'n deimlad da :) . Ac mae'n well peidio â cholli. Oherwydd os byddwch yn colli y teimlad которое может спасти Мир

delweddaeth

gwrthrychau.
Mae'r byd ei greu gan y Goruchaf, sy'n cymryd i ystyriaeth y datblygiad cytûn ar unrhyw adeg. Os na fydd hynny yn cael eu hystyried - ni fyddai bywyd o gwbl. Am y rheswm hwn, mae'r wybodaeth angenrheidiol ac yn ddigonol, at eich dealltwriaeth o heddwch a datblygiad, bob amser yn cynnwys yn eich amgylchedd gyda digonedd o. A hefyd ym mhob man lle, ym mhob dimensiwn, Amserau a bydoedd at ei gilydd Космос и Любовь вам откроют больше

brig Yn ôl
 


image