Posts Tagged ‘ວັດຖຸ’

ເກີດຂຶ້ນ

Происходящееພະລາຊະວັງ tremble. ບັນພະບຸລຸດ
ມີສຽງດັງ.
ຄວາມລັບເປັນຮູ. openly
ພວກເຂົາເຈົ້າເວົ້າວ່າ.
ກະແສຍານຄື້ນຟອງຕ້ອງ,
ຫມາຍເຖິງການຈັບ shine ຟ້າຜ່າ.

✪ ╬ Открыть Любовь и Космос ╬ ✪

ສະຖຽນລະພາບໂດຍຜ່ານຮູບພາບຕ່າງໆ

ຂ້າພະເຈົ້າຢາກຈະເພີ່ມສິ່ງທີ່, ສິ່ງທີ່ກ່າວເຖິງຂ້າງລຸ່ມນີ້: ຄວາມທ່ຽງທໍາແລ້ວ. ໂລກວັດຖຸບໍ່ແມ່ນເປັນຄໍາສັບເປົ່າ, ແລະບໍ່ແມ່ນສະຕິກເກີໃສ່ແນວຄວາມຄິດ. ເປັນວັດຖຸມີຫນຶ່ງຄຸນສົມບັດທີ່ແທ້ຈິງຫຼາຍ - ມັນສາມາດມີຄວາມຮູ້ສຶກ. ແລະ, ຖ້າຫາກວ່າຄວາມຮູ້ສຶກເປັນ - ພວກເຂົາເຈົ້າມີຢູ່ໃນທຸກລະດັບ. ie. ຖ້າຫາກວ່າພວກເຮົາ probe, ຫຼັງຈາກນັ້ນມີຄວາມຮູ້ສຶກມີຢູ່. ພວກເຮົາເບິ່ງມັນ - ຍັງຄວາມຮູ້ສຶກຂອງການສະແດງຕົນ. ດັ່ງນັ້ນມັນເປັນຄວາມຮູ້ສຶກທີ່ດີ :) . ແລະມັນເປັນທີ່ດີກວ່າທີ່ຈະບໍ່ສູນເສຍ. ເນື່ອງຈາກວ່າຖ້າຫາກວ່າທ່ານສູນເສຍຄວາມຮູ້ສຶກໄດ້ которое может спасти Мир

ຮູບພາບ

ວັດຖຸ.
ໂລກທີ່ຖືກສ້າງຂຶ້ນໂດຍຊາຊົນສູງສຸດເປັນ, ທີ່ໃຊ້ເວລາເຂົ້າໄປໃນບັນຊີການພັດທະນາປະສົມກົມກຽວຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນໃດ. ຖ້າວ່າບໍ່ໄດ້ຖືກປະຕິບັດເຂົ້າໃນບັນຊີ - ຊີວິດຈະບໍ່ຢູ່ໃນທຸກ. ສໍາລັບເຫດຜົນດັ່ງກ່າວນີ້, ຂໍ້ມູນຂ່າວສານທີ່ຈໍາເປັນແລະພຽງພໍໄດ້, ເພື່ອຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງທ່ານສັນຕິພາບແລະການພັດທະນາ, ມີສະເຫມີໃນສະພາບແວດລ້ອມຂອງທ່ານມີອຸດົມສົມບູນຂອງ. ແລະຍັງຢູ່ໃນຈຸດຂອງຊ່ອງແຕ່ລະ, ໃນຂະຫນາດທັງຫມົດ, Times ແລະໂລກຮ່ວມກັນ Космос и Любовь вам откроют больше

ເທິງ Return
 


ວັດຖຸ