Peb lub rooj sab laj nyob ntawm no.
Yog hais tias koj xav tau ntawm lub rooj sab laj ntawm tus Cosmos infinite – Ndliv qhov txuas lus.
Rooj sab laj los ntawm qhov chaw