Espacio ga, Mpädi!

Marcas ar pa'bya 10 ya je̲ya ndezu̲ ar aparición ar sitio 'nar espacio yá ngäts'i jar Internet, Anke, Ga nthe̲wi nä'är nä'ä, Gi 'bu̲i 11.

Ar idea ar Cosmos infinito demostrado pa da ngut'ä útil ne atractiva, Nxoge Nunu̲ ar pa, di pe̲ts'u̲he ya Nar dätä hño 'nar 'bede ya imitadores jar ga̲tho ya xeni, majwäni ge ya ga̲tho ho̲nda smysljat ar espacio ne ar infinito, pe ko éxito logran ne ga nkadi ja ár audiencia.

Ja ya interesantes, xingu cambios jar jar ximha̲i, Gi sostiene ar espacio infinito. Xähmä, ngut'ä hingi sabrá nuna ar ximha̲i. Nu'bu̲ nä'ä gi, – 'nar serie ar tsa da aclarar ar.

Getho jar dätä hnini ar 'ñithi xí na deplorable: hingi t'o̲t'e – Hingi ar descarta, pa gi fa̲xki ja ya necesitados. Pe bi jagu̲ju̲ disponibilidad tsa̲ya̲.

Nu'bya ar pa gi To ra za̲ – Za̲mu̲hño. :)