Posts Tagged ‘ਚੇਤਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ’

ਕੋਈ ਨਾਮ ਨਾਲ Nonprobabilistic ਸੋਚ-ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ. ਗਿਆਨ.

imageਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ,
ਹੈ, ਜੋ ਕਿ “ਮੈਰਿਟ” ਨਵ ਮਾਨਤਾ.
ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਬਾਹਰ ਲੈ ਸਪੇਸ ਗਣਨਾ,
nonprobabilistic ਵਿਚ ਜਦਕਿ ਮਨਨ ਕਰਨ ਸਿਰਲੇਖ…:)

ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੋਜਨ ਆਸਪਾਸ ਦੇ, ਜੇ,
ਮੇਜ਼ 'ਤੇ, ਚੇਅਰਜ਼, ਸਾਰਣੀ ਵਿੱਚ ਹੇਠ, ਪਾਰਟੀ.
ਇੱਕ, ਸੰਭਵ ਤੌਰ, ਸਿਆਸੀ ਨਕਸ਼ੇ
- ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ: ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ

Самостоятельная очистка сознания

Давлениеਕਰਨ ਲਈ, чтобы очистить что-либо, нужно знать что такое очистка вообще.
Ничего сложного. Очисткаобычная уборка. Оставляете все что вам нужноостальное вон из дома.
Тоже самое и ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ

ਚੇਤਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ

ਬਸ ਇੱਕ ਭਾਵਨਾ ਪਾਣੀ ਉਥੇ ਸਫਾਈ ਦੇ ਬਾਅਦ ਚੇਤਨਾ ਹੈ. ਸ਼ੁੱਧ ਚੇਤਨਾ ਹੁਣੇ ਹੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੈ ਭਾਵਨਾ. ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੁਣ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਭੁਲੇਖੇ - ਅਰਬਹੀਣ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ. ਇਸ ਲਈ, ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ✴ погрузиться в Космос ✴

ਵਾਪਸੀ ਚੋਟੀ ਦੇ
 


ਚੇਤਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ