Posts Tagged ‘อมร’

Devoizm

Дэвыสิ่งมีชีวิตแต่ละมีการพัฒนาตามมาตรฐานของตัวเองของ. แม้จะไม่ได้รู้หรือรับรู้มัน, เป็นวงจรของการพัฒนาเกิดขึ้นได้อย่างแม่นยำเพราะต้องใช้มาตรฐานนี้. อ่านเพิ่มเติม

พื้นที่ชั้น

Космос Слоистыйผม, แบกโลกทั้ง
บนนิ้วก้อยของมือข้างขวาของเขา -
แหวนเสน่ห์ไม่เคยได้ยินของฉัน, -
ผมบอกคุณ: คุณ!
คุณโพล่งออกมาท่ามกลางความมืด.
ดังนั้นผมจึงร้องไห้ร้องไห้ร้องไห้สำหรับ, อ่านเพิ่มเติม

แทนท

Тантраแทนท – ร่วมกันการควบรวมกิจการที่เป็นประโยชน์ร่างกาย Astral.

ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะของสิ่งมีชีวิตระดับของจิตสำนึกและการพัฒนาความสามารถในการมีส่วนร่วมกับเงื่อนไข Tantroy เหมาะสมอย่างมาก. พวกเขาอาจจะเป็นได้ทั้งสิ่งมีชีวิตที่ยอดเยี่ยมและน้อย. ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่. อ่านเพิ่มเติม

อมร. บาป. Гнилая Карма. Противоположности.

imageты сливаешь на Живых вымышленные тобойпозоры”.
А “ผม” – Любит выжигать Узоры!..

Нужно быть не способным мыслить, чтобы не понимать таких простых вещей, смысл которых заключается в том, что весь Процесс Развития во Вселенной происходить до того Состояния, при котором อ่านเพิ่มเติม

Метадоговор.

image

Соглашение предоставляющее право одним สิ่งมีชีวิต использоватьразработкидругих สิ่งมีชีวิต. มักจะ metadogovor всегда односторонний.

Метадоговор не имеет материальной формы. Он потому и называетсяmetadogovorчто заключается на ментальном уровне. กล่าวคือ. между สิ่งมีชีวิต уровень нравственности Которых на столько высок, что материального подтверждения их договоренность не требует. Так же это говорит о том, что заключить metadogovor อ่านเพิ่มเติม

ขีด จำกัด การถอนเงิน

imageพื้นที่อนันต์ถูกสร้างจิตจักรวาลของพราหมณ์หนึ่ง, ซึ่งยังอยู่ในสามรัฐ: พระพรหม, พระวิษณุและพระศิวะ. พวกเขาสามารถสื่อสารกับแต่ละอื่น ๆ. พระพรหม – กระทำ. พระนารายณ์ – มันมีอยู่ในการติดต่อกับประเด็นของการสร้างทุกคนพร้อมกัน, ต่อไปนี้การพัฒนาของการสร้าง, จะช่วยปกป้องและช่วยในการพัฒนามนุษย์สร้างขึ้น.

พื้นที่ที่มีอยู่, ที่ อ่านเพิ่มเติม

ด้านบนย้อนกลับ
 


อมร