مطالب با تگ ‘هشیاری’

جهان. حق اراده آزاد. Право Свободы Выбора.

Космос. Вселенная. Фиолетовый. Синий.

Ты размахиваешь перед носом оранжевым,
Зеленым, желтым или красным знаменем.
А Я горю, во всех Пространствах излучая,
То Фиолетовым то Синим Пламенем

Имеют Право Свободной Воли ✪ Космос да Любовь ✪ Читать дальше.

مدیتیشن Nonprobabilistic بدون نام. روشن فکری.

imageشما می خواهید را به نفع یک حساب دیگر,
که “شایستگی” جدید شناخت.
ما همچنین انجام فضا محاسبه,
در حالی که در nonprobabilistic تفکر بدون عنوان…:)

اگر شما خم غذایی,
در جدول, صندلی, زیر میز, یا حزب.
А, احتمالا, نقشه سیاسی
- مراقب باشید: کسی که بازی شما. ادامه مطلب

نظریه جهان. سلسله مراتب

در نظر گرفتن هر جهان. مثلا, این. در مورد این جهان همچنین بیشتر وجود دارد کم جهان (مثلا, دو بعدی

), و بیشتر زیاد جهان (مثلا, چهار بعدی).

جهان بعدی.

image

دو بعدی….

اگر واقعیت سه بعدی در نظر گرفته ادامه مطلب

Метадоговор.

image

Соглашение предоставляющее право одним موجودات использоватьразработкидругих موجودات. معمولا metadogovor всегда односторонний.

Метадоговор не имеет материальной формы. Он потому и называетсяmetadogovorчто заключается на ментальном уровне. به عنوان مثال. между موجودات уровень нравственности Которых на столько высок, что материального подтверждения их договоренность не требует. Так же это говорит о том, что заключить metadogovor ادامه مطلب

Самостоятельная очистка сознания

Давлениеبه, чтобы очистить что-либо, нужно знать что такое очистка вообще.
Ничего сложного. Очисткаобычная уборка. Оставляете все что вам нужноостальное вон из дома.
Тоже самое и ادامه مطلب

انتخاب اشیاء

imageتوانایی مهم. آن را هنوز هم می تواند به نام: “تخصیص حجم” .

1. این بسیار ساده است. نگاهی هر شی: صندلی, جدول, شیشه.
ما احساس می کنیم دست خود را, مطرح تنظیم, ما دست یافته اند, احساس کردند که مقدار, شی انتخاب شده شما. می توان گفت ادامه مطلب

Упражнение для осознания. На это способен даже шахтер :)

imageпривет!

Один наш друг придумал интересное упражнение
Это упражнение представляет собой подготовку к Сознательной Медитации.
И называется آن, если сильно упроститьтрехмерный телевизор.
Говоря иначе: погружение в Реальность, Окружающая Действительность, осознание Мираادامه مطلب

بالای صفحه
 


هشیاری