Posts Tagged ‘эх Нүгэл’

Орчлон ертөнц. Чөлөөт Зориг нь зөв. Право Свободы Выбора.

Космос. Вселенная. Фиолетовый. Синий.

Ты размахиваешь перед носом оранжевым,
Зеленым, желтым или красным знаменем.
А Я горю, во всех Пространствах излучая,
То Фиолетовым то Синим Пламенем

Имеют Право Свободной Воли ✪ Космос да Любовь ✪ Читать дальше.

Zeland

“Зеланд” – это неживой механизм, непосредственной задачей которого является уничтожение Живой Души.

Является одним из сильнейших лжепророков, о которых говорилось в Библии, Коране, Буддизме, Индуизме, Синтоизме и других религиях. Относится к типу тех лжепророков, которые име Цааш унших

Үргэлжлэл Awakening :)

imageХүмүүс тэнгэрлэг төрөлд хамрагдах ухамсарт шалгаж байна. Тэгээд хангалттай чанар, ер бусын, чин сэтгэлээсээ маш их. Ерөнхийдөө: зарим нь гайхшрал. За, та нар ард түмнээс өөр юу хүлээж болох? :) Энэхүү мэдээлэл нь та байхгүй байна. “тэгш байдлаар бүтээлийн санаа, амьдрал ижил төстэй хэлбэр, бие даан, урт хугацаанд бидний оюун санаанд хамраад тусдаа гариг ​​дээр тус тусад нь хувьслын хувилбарт хөгжсөөр ирсэн нь. Дэлхий дээр бид санамсаргүйгээр маш хит, Цааш унших

!#№;”%?* Миний нэр * # $ ^% сонсогдож байна вэ& хэрхэн, Гэсэн хэдий ч, болон таны…

kosmos alfa omega 8 infinities gold

kosmos 8 infinities

Энд SS.. аа!?
Ийм CHERNYAGO utvorit байх ёстой гэж?!!!

мэдээлэл, Одоо та мэдэж байгаа, Энэ нь өмнө нь байгуулагдсан дэлхийн таны бүхэлд нь харж өөрчлөгддөг, бөгөөд энэ нь зөвхөн шинэ Космос- нээх нь харьцуулж байна Цааш унших

буцах шилдэг
 


эх Нүгэл