Posts Tagged ‘क्षेत्र।’

क्षमता सोच

imageतपाईं हामी भयभीत हुनेछ लाग्छ आफ्नो “COP”?
अनुभवहीन. :) तपाईं illusory मनोवैज्ञानिक जग अन्तर्गत ruhnesh…

मित्र, अब हामी सिक्न वा आफ्नै सोच्ने क्षमता कसरी प्रयोग गर्ने सम्झना हुनेछ. आज यो केहि तपाईं नयाँ मा थप पढ्नुहोस्

Сфры Сознания и Мозг

image

कारण.

Создавая Прекрасные दुनिया,
Высший Разум зажигает Огненные क्षेत्रहरू.
Удовлетворяющий इच्छा без меры,
Подсовывает мыльные пузыриथप पढ्नुहोस्

को सूक्ष्म शक्ती गर्न संक्रमण (दोस्रो भाग)

image"... जब शक्ति बाहिर चल्छ र अब एक लाभ हुनेछ – कालूपुर otstuchitsya ताल – झल्काउँछ चिल्लो जगुआर नाडी ... " (माया जनजाति. साहित्यिक अनुवाद।)

बाल्यकाल देखि, तथ्य द्वारा विशेषता, कि लगभग थप पढ्नुहोस्

शीर्ष फिर्ती
 


क्षेत्रहरू.