در تجزیه و تحلیل، بسیاری از ممکن است تعجب: "چرا عشق - خدا است آگاهی ما?». به همین دلیل است،, که خدا – این است که "سرد" و بی نهایت در تمام سطوح و مناطق, فردی و جمعی, که هیچ کدام هوشیاری, در حال توسعه, در هر بخشی از آن فاز بود, است قادر به تشخیص هر یک از مقیاس آن, و نه عمق. (تلاش برای فراتر از دانش رفتن, به عنوان یک قاعده, پایان راحتی از آگاهی خود را.) اما ما می توانیم درک, ما آن را احساس, که او در ما است, و ما بخشی از او. و در همان زمان, به طور کامل کامل, جدا نشدنی, ضروری, بخش موقع و بی نهایت امیدوار, و هر نوع وجود دارد، "این کارها را ...". و این احساس - عشق الهی. به طوری که ما این بسیار واقعی است خدا, که هیچ آغاز, یا پایان. و هر یک از ما به صورت جداگانه و همه با هم در جلو و پشت ابدیت.

�то Мы

این ما

مستند: فضای دانلود
توزیع مطابق با را فضای عمومی.


Общение в Космосе Космос Сотрудничество