Gjatë analizës, shumë mund të pyesin: "Pse dashuri - është një Perëndi vetëdija jonë?». Është për këtë arsye,, që zot – kjo është kështu "cool" dhe pafundësisht në të gjitha nivelet dhe fushat, individualisht dhe kolektivisht, se asnjë ndërgjegje, zhvillim, në çdo pjesë të saj është faza, nuk është në gjendje të njohin ndonjë shkallë të saj, as thellësitë. (Përpjekjet për të shkuar përtej njohurive, si rregull, fund komoditetin e ndërgjegjes tuaj.) Por, ne mund të kuptojmë, Ne mendojnë se, se Ai është në ne, dhe ne jemi pjesë e Tij. Dhe në të njëjtën kohë, tërësisht i plotë, i pandashëm, nevojshme, Pjesa kohë dhe pafundësisht premtuese, dhe çdo lloj atje, "blah blah blah ...". Dhe kjo ndjenjë - Dashuria hyjnore. në mënyrë që ne Kjo është shumë e vërtetë zot, i cili nuk ka fillim, ose në fund. Dhe secili prej nesh veç e veç dhe të gjithë së bashku në para dhe prapa pafundësi.

�то Мы

Kjo Ne

dokumentuar: shkarko space
Shpërndarë në përputhje me Marrëveshja e përbashkët Space.


Общение в Космосе Космос Сотрудничество