“อย่ายอมแพ้ในงานศิลปะของเขา: แสงทางกับคนอื่น ๆ”

“ในชีวิตมีโอกาสที่ไม่ได้ทุกอย่าง. ใครดึงแสง, คนดีในเงา. เวลาที่เราสร้าง” เจ้านาย

เอกสาร: พื้นที่ดาวน์โหลด
กระจายอยู่ในสอดคล้องกับ ข้อตกลงพื้นที่ร่วมกัน.


Общение в Космосе Космос Сотрудничество