“A nuk heqë dorë në artin e tij: dritë rrugën për të tjerët.”

“Në jetën, mundësi nuk është gjithçka. Kush e tërheq Dritën, dikush i mirë në hijet. Koha na krijon.” mjeshtër

dokumentuar: shkarko space
Shpërndarë në përputhje me Marrëveshja e përbashkët Space.


Общение в Космосе Космос Сотрудничество