మహమ్మద్ పర్వతాలు మార్గం బ్లాక్ చేస్తే, పర్వతాలు మరియు మహమ్మద్ వెళ్లరు – మారుతున్న వాతావరణం మరియు పర్వతాలుఅయినా మహమ్మద్ వెళ్ళి. © హెవెన్లీ కింగ్ స్వర్గం నుండి దిగి వచ్చారు, భూమి తన వేళ్లు ఒకటి కదలిక తగ్గించడం.
 
 
…వారు ప్రతి ఇతర లేకుండా విసుగు ఎందుకంటే.

 

కాస్మోస్ ఉంటుంది – ఆ మంచిది.

సంగీత స్కెచ్:

· 0 • ● ☼ బ్రెమన్ టౌన్ సంగీతకారులు - బంగారు సూర్యుడు రే ☼ ● • 0 ·

డాక్యుమెంట్: డౌన్లోడ్ స్పేస్
అనుగుణంగా పంపిణీ సాధారణ స్పేస్ ఒప్పందం.


Общение в Космосе Космос Сотрудничество