ถ้าโมฮัมเหม็บล็อกไปทางเทือกเขา, ภูเขาและไม่ได้ไปที่โมฮัมเหม็ – สภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงและภูเขาอยู่แล้วไปที่โมฮัมเหม็. ©สวรรค์พระมหากษัตริย์ลงมาจากสวรรค์, ลดการสั่นสะเทือนของหนึ่งของนิ้วมือของเขาไปยังโลก.
 
 
…เพราะพวกเขากำลังเบื่อโดยไม่ต้องกันและกัน.

 

เป็นคอสมอส – ที่ดี.

ดนตรีวาดรูป:

· 0 •●☼ เบรเมนดนตรีทาวน์ - รังสีของดวงอาทิตย์สีทอง ☼●• 0 ·

เอกสาร: พื้นที่ดาวน์โหลด
กระจายอยู่ในสอดคล้องกับ ข้อตกลงพื้นที่ร่วมกัน.


Общение в Космосе Космос Сотрудничество