Nëse Mohammed bllokuar rrugën në malet, Malet dhe nuk shkojnë në Muhamedin – ndryshimin e klimës dhe maletgjithsesi shkojnë Muhamedit. © Mbreti Qiellor zbriti nga qielli;, uljen e dridhje e një prej gishtave të tij në Tokë.
 
 
…për shkak se ata janë të mërzitur pa njëri-tjetrin.

 

jetë Cosmos – kjo është në rregull.

sketch muzikore:

· 0 • ● ☼ Muzikantët Bremen Town - ray të diellit artë ☼ ● • 0 ·

dokumentuar: shkarko space
Shpërndarë në përputhje me Marrëveshja e përbashkët Space.


Общение в Космосе Космос Сотрудничество