Космос Контакт

 

Chúng tôi mời tất cả được rực rỡ và có tiềm năng của đấng thiên tài để sotrudnichestvu.Esli bạn biết làm thế nào để chương trình, viết, đọc, rút ra, “thiết kế”, lập kế hoạch, đếm tải, bạn có cánh tay và đầu, khả năng di chuyển, và mong muốn bằng cách nào đó tham gia vào vận mệnh của mình – tham gia vào liên lạc với chúng tôi.

eM@tôiL: kosmos-mail-gmx
Skype: tôinchấm dứttôitecosmcácS

kosmos-lubov-vkontakte

wWw: tôicuối cùngtecosmos.infcác

Nếu văn bản, xin vui lòng, xin vui lòng, những gì chúng tôi muốn làm.

 

tài liệu: gian tải
Phân phối theo Hiệp Space chung.


Общение в Космосе Космос Сотрудничество