Trên Internet đã từng tồn tại “Học thuyết Spirits”…sau đó nó biến mất. Đây là một trường hợp tốt trong công việc Zetas tối. Trong đầu họ âm thầm thay thế các nội dung của trang web http://sov2050.narod.ru www.nekto.org thuộc danh mục các đài phát thanh (Nó có vẻ là không có gì đặc biệt), và sau đó treo để quảng cáo “cô gái của dễ dàng chuyến bay thái độ”.

Chúng tôi xây dựng lại một phần giáo lý thông tin Spirits từ kho lưu trữ của mình. Chúng tôi mời bạn đọc “những lời dạy của Spirits”