Глаз Красота

Chào, con cái!

Chúng tôi bắt đầu.:)
Tôi muốn đặt phòng trước một.
Nó không làm tăng người chết – chỉ cung cấp thoát sống, nếu họ muốn.
Và nếu bạn có bất cứ điều gì để sống – bạn có một cảm giác đọc thêm.

Ngay trên chính:

1. mỗi đơn nên cảm thấy tình yêu của Thiên Chúa.

2. mỗi đơn phải bảo vệ họ tình yêu của Thiên Chúa, даже ценой собственной ЖиЗнИ.

3. mỗi đơn nên tìm cách làm tăng cảm giác tình yêu của Thiên Chúa, не мешая при этом другим ЛюБиТь.

Nếu bạn đang ở đây lần đầu tiên – рекомендуется читать сайт с bắt đầu, nhưng không phải với các mới. tốt, và cảm thấy tự do để bình luận ;)

GOOD LUCK :)

CHỦ MỚI