Глаз Красота

hi, fëmijë!

Ne fillojmë.:)
Unë do të doja të bëjë një rezervë paraprakisht.
Kjo nuk do të ringjallë të vdekurit – ofrojnë vetëm shpëtuar gjallë, në qoftë se ata duan.
Dhe në qoftë se keni ndonjë gjë për të jetuar – ju keni një sens të lexuar më shumë.

E drejta në kryesore:

1. çdo të vetme të qenë duhet të ndjehen Dashuria hyjnore.

2. çdo të vetme të qenë duhet të mbrojë të tyre Dashuria hyjnore, даже ценой собственной ЖиЗнИ.

3. çdo të vetme të qenë duhet të kërkojë për të rritur ndjenjën e Dashuria hyjnore, не мешая при этом другим ЛюБиТь.

Nëse ju jeni këtu për herë të parë – рекомендуется читать сайт с fillim, por jo me e re. mirë, dhe të ndjehen të lirë për të komentuar ;)

MBARE :)

HOME NEW