image1. nëse dëshirë i shfrenuar – нужно взять над ним контроль или исключить его.

2. nëse dëshirë pjesërisht i përmbajtur – ju duhet të përpiqen për të marrë dashuri me anë të kënaqësisë së tij, ndjenja plotësinë, ushtrime udhëzuar teknikë. Nëse ka një situatë në të cilën dëshirë ajo bëhet e pakontrollueshme – нужно вернуть контроль или исключить его до лучших времён.

3. nëse dëshirë i përmbajtur – Ne kemi nevojë për të marrë dashuri me anë të kënaqësisë së tij, ndjenja plotësinë.

Если же это не dëshirë, dhe нуждаего необходимо удовлетворить или помочь нуждающимся. Как говорится:” если очень хочетсято можно”.

dokumentuar: shkarko space
Shpërndarë në përputhje me Marrëveshja e përbashkët Space.


Общение в Космосе Космос Сотрудничество