Lief vir mense maak 'n persoon swak.
Liefde van die Cosmos maak 'n persoon sterker.

Liefde kan 'n persoon te swak maak,
Dan sal mense verneder en so 'n persoon verwerp.

Liefde kan 'n persoon te sterk maak,
Dan sal mense vermy of te waak teen so 'n persoon.

Liefde kan doen om 'n persoon iets,
Selfs al is daar niks direk te doen met dit nie.