Dashuria për njerëzit e bën një person të dobët.
Dashuria e kozmosit e bën një person të fortë.

Dashuria mund të bëjë një person shumë i dobët,
Atëherë njerëzit do të të poshtërojë dhe të refuzojë një person të tillë.

Dashuria mund të bëjë një person shumë i fortë,
Atëherë njerëzit do të shmangë ose të mbrojtur kundër një personi të tillë.

Dashuria mund të bëjmë për një person i ndonjë gjë,
Edhe në qoftë se asgjë drejtpërdrejt të bëjë jo me atë.