Hlub yuav ua rau tus txiv neej tsis muaj zog.
Chaw hlub ua rau ib tug txiv neej muaj zog.

Hlub yuav ua rau tus neeg tsis muaj zog heev,
Ces neeg yuav thuam thiab tsis tau txais tej tus neeg.

Hlub yuav ua rau tus neeg muaj zog heev,
Ces neeg yuav tsum tsis txhob los ua zoo dev tom tej neeg.

Hlub ua tau nrog ib tug txiv neej dab tsi,
Txawm tias tsis muaj dab tsi tawm ncaj qha nws yuav tsis ua.