Miłość sprawia, że człowiek jest słaby.
Miejsce miłość sprawia, że człowiek silny.

Miłość może wnieść osoba zbyt słabe,
Następnie ludzie poniżają i odrzucić taką osobę.

Miłość może wnieść osoba zbyt silny,
Następnie ludzie uniknąć lub Uważaj na taką osobę.

Miłość może zrobić z człowieka nic,
Nawet jeśli nic nie bezpośrednio od niego nie zrobić.