Láska robí človek slabý.
Miesto lásky robí človeka silné.

Láska môže byť osoba príliš slabý,
Potom ľudia by ponížiť a odmietnuť takúto osobu.

Láska môže byť osoba, ktorá je príliš silné,
Potom ľudia zamedzí alebo pozor takejto osoby.

Láska môže robiť s mužom nič,
Aj keď nič priamo od neho nebude robiť.