Love za ljude čini osobu slab.
Ljubav Kosmosa čini osobu jači.

Ljubav može napraviti osoba preslab,
Onda će se ljudi ponižavaju i odbiti takvu osobu.

Ljubav može napraviti osoba prejaka,
Tada će ljudi izbjeći ili zaštitili od takve osobe.

Ljubav može učiniti da osoba ništa,
Čak i ako ništa direktno veze sa tim ne.