odamlar uchun Love bir kishi zaif qiladi.
Cosmos Love bir odam kuchliroq qiladi.

Love bir kishi ham zaif qilish mumkin,
So'ngra odamlar xor va bunday odamni rad etadi.

Love bir kishi ham kuchli qilish mumkin,
So'ngra odamlar oldini olish yoki bunday shaxsga nisbatan himoya qiladi.

Love Bir kishi bir narsa uchun, albatta, mumkin,
Hatto hech narsa bo'lsa, to'g'ridan-to'g'ri emas, balki u bilan, albatta,.