ард түмний төлөө хайрла хүн сул дорой болгодог.
Космос- Хайр хүнийг хүчтэй болгодог.

Хайр хүн ч бас сул дорой болгож чадна,
Дараа нь хүмүүс гутаах, ийм хүнийг татгалзах болно.

Хайр хүн ч хүчтэй болгож чадна,
Дараа нь хүмүүс зайлсхийх, эсвэл ийм хүний ​​эсрэг хамгаална.

Хайр хүн юуг ч хийж чадах,
Тэр ч байтугай юу ч биш бол шууд энэ нь тийм биш нь хийх.