Mīlestība cilvēkiem padara persona vājš.
Mīlestība no Cosmos padara persona spēcīgāks.

Mīlestība var veikt persona ir pārāk vājš,
Tad cilvēki pazemot un noraida šādu personu.

Mīlestība var veikt persona pārāk spēcīga,
Tad cilvēki izvairīties vai nodrošinātos pret šādu personu.

Mīlestība var darīt, lai personai, kaut,
Pat tad, ja nekas tieši ar to darīt nav.