insanlar için Aşk bir kişinin zayıf yapar.
Kozmosun Aşk bir kişi güçlü kılar.

Aşk bir kişinin çok zayıf yapabilir,
Sonra insanlar aşağılamak ve böyle bir kişiyi reddedecektir.

Aşk bir kişinin çok güçlü yapabilir,
Sonra insanlar önlemek veya böyle bir kişiye karşı koruyacak.

Aşk bir kişinin herhangi bir şey için yapabileceğiniz,
Hatta hiçbir şey varsa doğrudan değil onunla yapmak.