Láska dělá člověka slabý.
Místo lásky dělá člověka silný.

Láska může udělat člověk příliš slabý,
Pak by lidé ponížit a odmítnout takové osoby.

Láska může učinit člověka příliš silný,
Pak budou lidé vyhnout nebo pozor na takové osoby.

Láska dokáže s člověkem nic,
I v případě, že přímo od něj nic neudělá.