Η αγάπη κάνει τον άνθρωπο αδύναμο.
Χώρος αγάπη κάνει έναν ισχυρό άνδρα.

Αγάπη μπορεί να κάνει ένα πρόσωπο πολύ αδύναμη,
Στη συνέχεια, οι άνθρωποι θα ταπεινώσει και να απορρίψει ένα τέτοιο πρόσωπο.

Η αγάπη μπορεί να κάνει ένα πάρα πολύ ισχυρό πρόσωπο,
Στη συνέχεια, άνθρωποι θα αποφύγετε ή beware του προσώπου.

Η αγάπη μπορεί να κάνει με έναν άνθρωπο, τίποτα,
Ακόμα κι αν τίποτα απευθείας από αυτόν δεν θα.